فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

تیپ شخصیتی و همسر گزینی (رایگان)

شخصیت وظیفه شناس وظیفه شناس ها به اصول اخلاقی پای بند هستند و تا كارشان را درست و تمام انجام ندهند، آرام نمی گیرند. آنها به خانواده خود وفادارند و از مقامات مافوق اطاعت می كنند. كار زیاد، ویژگی بارز این گونه ی شخصیتی است وظیفه شناس ها موفقیت طلب هستند، هیچ پزشك، وكیل، دانشمند یا مقام اداری موفق بدون

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل