فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

حسابداری حقوق و دستمزد

رشتۀ حسابداری گروه بازرگانی و امور اداری شاخۀ فنی و حرفه ای پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطه 1396

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداری شرکتهای بیمه

کتاب دیجیتال طریقه حسابداری در شرکت های بیمه را ارايه میدهد

قیمت : 2,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه حقوق و دستمزد با اکسل

حقوق ودستمزد.فیش حقوق.جدول داده ها با اکسل با قیمت باورنکردنی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل