حسابداری شرکت های بیمه

دسته بندي : علوم انسانی » بیمه
1. مقدمه
بدون درك مفاهيم و اصول حسابداري و نيز نداشتن شناخت نسبت به دلايل مفهومي رويه هاي مورد
عمل حسابداري در هر واحد تجاري يا بنگاه اقتصادي ، نمي توان حسابداري را به گونه اي كارآمد و
مؤثر فهميد و به كار گرفت و صورت هاي مالي حاصل از اين رويه ها را درك كرد؛ از اين رو، آگاه ي
از مفاهيم، اصول و رويه هاي مورد عمل حسابداري براي همه كساني كه با آنها سروكار دارند بس يار
مهم و حياتي است.
جايگاه حسابداري شركت هاي بيمه در بين مفاهيم حسابداري در كجا قرار دارد؟ صنعت بيمه داراي
چه ويژگي هايي است كه رويه هاي حسابداري مخصوص خود را م ي طلبد؟ آي ا اين رويه ها با
رويه هاي معمول در ديگر واحدهاي تجاري تفاوت دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، علت تفاوت اي ن
رويه ها با رويه هاي معمول و جاري حسابداري در ديگر بنگاه هاي اقتصادي چيست؟
در اين فصل، كوشش خواهد شد تا براي پاسخ به پرسش هاي بالا، ابتدا اصول و مفاهيم پذيرفته شده
حسابداري شامل مفروضات محيطي، اصول اجرايي و ميثاق هاي محدودكننده، به گونه اي مختصر و
گويا تبيين شود و سپس حسابداري شركت هاي بيمه به عنوان رويه هاي خاص حسابداري وضع شده
براي صنعت بيمه كه داراي ويژگي هاي منحصر به فرد و متما يز از ديگر واحدها ي تجار ي است،
توضيح داده خواهد شد.
دسته بندی: علوم انسانی » بیمه

تعداد مشاهده: 325 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

تعداد صفحات: 134

حجم فایل:1,092 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل